Ingyenes pszichoterápia

Bár pszichoterápia elsősorban magánúton vehető igénybe, szerencsére vannak olyan intézmények, ahol magas színvonalú, TB finanszírozású ellátást kaphatunk.

Az országban négy pszichoterápiás rendszerben működő önálló pszichiátriai osztály van, ahol TB finanszírozásban érhető el pszichoterápia:

- Csanyiki Pszichoterápiás Osztály, Miskolc
- Thalassa Ház - Budatétény  Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet,
- Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály, Budapest,
- Semmelweis Egyetem, Budapest (SOTE): Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (Pszichoterápiás Osztály, Nappali      Kórház), Klinikai Pszichológia Tanszék, Magatartástudományi Intézet.

Ezeknek az intézményeknek az alábbi közös jellemzőik vannak:

- Elsősorban pszichoterápiás megközelítésükről ismertek, pszichoterápiás rendszerre jellemző munkamóddal bírnak. Bár kombinálják egymással a pszichiátria testi (biológiai, gyógyszeres) megközelítését a pszichoterápia lélek központúságával,  gyógyszert csak szükség esetén használnak.

- Mind a négy osztály országos lefedettséggel dolgozik, tehát az egész országból lehet felvételt kérni, és van fekvőbeteg, ambuláns, járóbeteg ellátás többek között az alábbi problémákkal küzdő páciensek számára: személyiségzavar, depresszió, skizofrénia, pszichózis, szorongás, impulzivitás, függőség, evészavarok. Mivel az egyes intézmények bizonyos problémával rendelkező emberek segítésére rendezkedtek be,  érdemes végigböngészni, hogy kit hová várnak.

- Ezeken az osztályokon a pszichoterápia költségeit a társadalombiztosítás finanszírozza. Ez azt is jelenti, hogy mindenkinek, aki fizet társadalombiztosítást, jár ilyen ellátás.


Csanyiki

Az osztály pszichoterápiás rendszerként működik, tehát a vezető kezelési mód a lélektani eszközökkel történő gyógyítás, és a szervezeti felépítés ennek megfelelő. A kezelést nem egy kitüntetett személy, hanem a team egésze (orvosok, pszichológusok, szocioterapeuták, nővérek, adminisztrátorok) végzi. A felvétel önkéntes. A gyógyítás a terápiás szerződés alapján történik, mely mindkét féltől (páciens és team) elköteleződést és felelősségvállalást igényel. Ehhez a páciens részéről szükséges a pszichés problématudat, tehát annak megélése, hogy pszichés működése, önmagához és másokhoz való viszonyulása okozza nehézségeit, és a változási motiváció, tehát, hogy mindezeken változtatni akarjon.

A felvétel előzetes vizsgálathoz kötött, melyet szerdánként végeznek, ehhez beutaló nem szükséges. Ennek során pszichodinamikai diagnózis felállítására törekednek, tehát annak megértésére, milyen belső konfliktusok, motivációk, kapcsolati és élethelyzeti körülmények állnak a panasz hátterében.

Nagycsoport
A heti háromszor 60 percben ülésező nagycsoport közösségi összejövetel, a reflektív munkamód központi fóruma és generátora. Funkciója a szervezet (pszichoterápiás osztály) formális és informális alrendszerei (pl. páciensek, személyzet, szobaközösség, kiscsoportok, baráti társaságok) közötti kölcsönhatások tükrözése. Részvevői a benn fekvő és bejáró páciensek, a személyzet munkaidőben lévő tagjai. Munkamódja szerint verbális, strukturálatlan, kötetlen tematikájú, tehát mindenki szabadon beszélhet érzéseiről, gondolatairól. A nagy létszám miatt az egyéni identitás átélése nehezített. Jellemző lehet az érzelmek összehangolódása, felerősödése. Gyakran felkavaró, sodró lendületű. A nagycsoport élmények feldolgozása kiscsoportokon és az egyéni betegvezetésben folytatódhat.

Pszichoterápiás kiscsoport
A pszichoterápiás kiscsoportok heti kétszer 60 percben zajlanak 8-12 páciens és 1 vagy 2 csoportvezető részvételével. Funkciójuk a szűkebb (maga az adott csoport) és tágabb (az osztályos kezelés egésze) értelemben vett "itt és most? élményeken keresztül a csoporttagok kapcsolati problémáinak elemzése, átdolgozása. A megértés korábbi, gyerekkori élmények irányába mélyülhet. Azt kérik a páciensektől, hogy adjanak visszajelzéseket egymás lelki, kapcsolati működéséről, így a csoporttagok mintegy kettős szerepben, páciensként és segítőként vannak jelen.

kiscsoport


Szocioterápiás csoportok
A szocioterápiás csoportok 8-15 csoporttag részvételével, szocioterapeuták vezetésével működnek. Funkciójuk a pszichoterápiára történő érzelmi előkészítés, a szabadidő hasznos kitöltése mellett.

Egyéni pszichoterápiás betegvezetés
Az egyéni pszichoterápiás betegvezetést orvos vagy pszichológus pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok végzik. Funkciója a terápiás szerződés előkészítése, a terápiás célkitűzés pácienssel közösen történő kidolgozása, a terápia tervezése, összefogása, a különböző helyzetekben megélt pszichés bevonódások elemzése, ezeknek összefüggésbe helyezése a páciens eredeti kapcsolati problémáival a terápiás célkitűzés által meghatározott fókusz szerint. Időtartama 20 perc, gyakorisága heti 2 alkalom.
A gyógyszeres terápiát a pszichoterápiát kiegészítő kezelésként a kezelőorvos végzi. A kezelési idő illeszkedik a páciens problémájához, minimum 3 hét, maximum 6 hónap. A kezelés TAJ-kártya ellenében OEP által finanszírozott.


Elérhetőségek:
MISEK, Szent Ferenc Kórházrész Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály 
3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
Telefon: 06 (46) 555-666/5845 mellék
http://www.misek.hu/pszichoterapias-rehabilitacio.html
pszichoterapia@szferenc.huTündérhegy

A Tündérhegyi szakemberek csoporthangsúlyú pszichoterápiás rendszerben dolgoznak, pszichodinamikus szemlélettel. Mit is jelent ez közelebbről?
Pszichoterápiás - magyarul lélektani - csoportmunka a fő terápiás eszköz, amelyet szükség esetén gyógyszerrel egészítenek ki.
Lélektani, vagyis a tünetek, jellegzetes kapcsolati mintázatok hátterében zajló tudattalan konfliktusok, érzések, fantáziák feltárása, megértése és feldolgozása, melynek következtében várható a gyógyulás, változás.Munka, vagyis a páciens aktív közreműködését igényli, szavakba kell öntenie megjelenő érzéseit, gondolatait.Csoporthangsúlyú, azaz a lélektani munka döntően csoportokban zajlik.

Nagycsoport
A páciensek és a személyzet tagjai megbeszélik, ütköztetik, verbálisan megjelenítik a közösségben zajló folyamatokat, problémákat, bármit, amit együtt szeretnének megbeszélni.

Pszichodinamikus kiscsoport
A páciensek szavakba öntik érzéseiket, egymásnak visszajelzéseket adnak.

Pszichodráma csoport
Az érzések dramatikus formában jelennek meg.

Szocioterápiás műhely
Kreatív feladatok (rajz, zene, élőszobrok, kommunikációs feladatok) segítségével jelenítik meg a páciensek a bennük zajló érzéseket, fantáziákat, konfliktusokat.

Művészetterápia - művészetpszichoterápia
Művészetteápián az alkotó folyamaton keresztül tárgyiasulnak a belső érzések. A művészetpszichoterápiás csoportban ennek szóbeli feldolgozása is zajlik.

muvter


Egyéni terápia
Minden páciens munkáját segíti egy terapeuta, akivel integrálják a 24 órában, a hét 7 napján kívük-belül zajló történéseket a páciens belső működésével, élettörténetével.

Felvétel az osztályra
A kezelés beutaló, TAJ-kártya ellenében OEP által finanszírozott. Előzetes jelentkezés: szombatonként 08:00 és 11:00 között az OORI A. (régen: V.) pavilonjában, orvosi beutalóval, TAJ-kártyával és teljes előzetes orvosi dokumentációval. A felvétel az előzetes vizsgálat alapján, előjegyzéssel történik. Orvosi beutaló szükséges!

Elérhetőségek:
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály
(Tündérhegy) 1121 Budapest, Szanatórium u. 19.
(36-1) 391-1900 (központi szám) , (36-1) 200-8719 (közvetlen szám), (36-1) 200-8720 (közvetlen szám)
http://www.tunderhegy.hu/
tunderhegy.oori@gmail.comThalassa-Ház

thalassa


A Thalassa Ház elsősorban pszichotikus és súlyos személyiségzavarral (pl. borderline), valamint függőségi problémákkal küszködő páciensek ill. családok terápiáját vállalja.

A keddi felvételi interjút követően a kezelői team dönt a megajánlandó gyógykezelés formájáról, a felvétel időpontjáról. Felvételt követően a páciens leendő terapeutájával, konzulensével alakítja ki a további együttműködés kereteit, rögzítik a terápiás aktivitások formáit (pl. mely csoportokra jár az illető, milyen közösségi aktivitásokban vesz részt), valamint, amennyiben szükséges, megbeszélik a biológiai kezelés - a gyógyszeralkalmazás - kérdéseit. A terápia előrehaladtával a keretek változnak, törekednek a mielőbbi nappali szanatóriumos kezelési forma kialakítására. Szükség esetén igyekeznek a páciens környezetét is bevonni a változás, gyógyulás folyamatába, sokszor beszélgetnek a családokkal. Az intézmény nyitott, a zavartalan munkavégzés érdekében a látogatás rendje szabályozott.

2022. szeptembertől fontos változtatást vezettek be a terápiás programban való részvétellel kapcsolatban.

Civil alapítványi fenntartási intézményként évek óta egyre nagyobb terhet ró rájuk a teljes terápiás program és az intézményünk működtetése. 
Ezért 2022. szeptembertől bevezették a heti 10.000 Ft egységes önerős hozzájárulást, amit minden kliensüknek vállalni kell túl a biztosítotti jogviszonyon.

Erről írunk a honlapunkon:https://www.thalassahaz.hu/hireink/oneroshozzajarulas

bővebb magyarázat itt található:https://www.thalassahaz.hu/gyik


Nagycsoport
A teljes közösség részvételével zajló együttlét, heti három alkalommal.  Itt válhat világossá, hogy a "betegség? és a "tünetek? milyen megterhelő társas-családi helyzetekhez kötődhetnek.

Befogadó csoport
A Terápiás Közösségen belüli első, fogadó kiscsoport, melyben az újonnan érkező páciensek két-három héten át vesznek részt. A csoporton végzett közös munka hozzásegíti a pácienseket belső biztonságérzetük megteremtéséhez, mely biztonságérzet elengedhetetlen a személyes terápia gyakran erősen megterhelő pillanataiban.

Pszichodráma
A pszichodrámában a mesélő - akit itt protagonistának hívnak - belép saját történetébe, játék közben bontja ki annak részleteit. A történetet a múltbeli tapasztalatok és a pillanatnyi érzések alakítják és viszik előre.

Verbális kiscsoportok (Öböl, Kikötő, Törés, Forrás)
A befogadó időszakot követően, a terápia harmadik hetétől kerülnek a páciensek verbális (beszélgetős) kiscsoportba, amelyre heti egy alkalommal, másfél óra időtartamban kerül sor. A kiscsoportban az egy kezelőhöz tartozó páciensek vesznek részt, egyszerre 6-14 fő, illetve a csoportvezetők: egy kezelő - nővér páros. Előre meghatározott téma nélkül, ún. szabad interakciós formában beszélgetnek. A csoport fókuszában a testi-lelki tünetek hátterében meghúzódó okok feltárása áll. Ezen okok felismerése és megértése jelenti a kulcsot viselkedésünk és nehézségeink saját hatókörünkbe vonásához, a tetteinkért való felelősségvállaláshoz.

Zenecsoport
A zeneterápiás csoport során a páciens(ek) és a terapeuta közti terápiás kapcsolat a zenén keresztül jön létre, a közös zenélés az elsődleges kommunikációs csatorna. Az aktív improvizatív zenélés, éneklés, hangszerekkel való hangadás, muzsikálás során olyan hangulatok, rezdülések, érzelmek nyilvánulnak meg, olyan emlékek kerülhetnek felszínre, melyek kifejezésére gyakran nincs is megfelelő szó.

Mozgáscsoport
A csoportban a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia módszerén keresztül a csoporttagok közvetlen testi tapasztalás által juthatnak közelebb önmagukhoz és társaikhoz. A csoporton való részvétel segítséget nyújthat a kapcsolatteremtésben, a bizalom kiépítésében, a saját tér megtalálásában, az önmagunkról kialakított kép pontosításában.

Alkotó csoport
A szocioterápia a Közösségen belül az a színtér, ahol a páciens saját kreativitásának mozgósításával kezdi meg azt a munkáját, hogy megpillantsa: milyen viszonyban van magával és környezetével, megpillantsa, milyennek látják őt, betegségével együtt.

Tisztás csoport
A csoport célja a megcsúszások, visszaesések megelőzése, csökkentése. A fókuszban a szenvedély természetének megismerése, a kockázati helyzetek felismerése és a velük való aktív, tudatos megküzdés áll. 

Egyéni terápiák
Felvételt követően találkozik minden páciens személyes terapeutájával, konzulensével. A team nem minden esetben tartja az egyéni pszichoterápiát is a javasolt kezelési program részének, ilyenkor a kezelés fő színtere valamelyik pszichoterápiás kiscsoport, emellett természetesen lehetőség van személyesen a kezelőorvossal ill. konzulens munkatárssal történő megbeszélésre.

Gyógyszeralkalmazás
A Thalassa Házban cél az adott állapotnak megfelelő, lehetőség szerint minimális gyógyszertípus és mennyiség alkalmazása.

Első interjú
A felvételre jelentkezőket keddi napokon 08:30 - 11:00 között fogadják első interjúra, a kezelés módjáról - a kezelői személyzet döntése alapján - azon a héten szerdán adnak visszajelzést.  Beutaló nem szükséges, egy kivétellel: az a jelentkező, aki más intézményben fekvőbeteg ellátásában részesül, és ezalatt szeretne jönni interjúra, szükséges, hogy magával hozzon egy, az ellátó intézménye által kiadott beutalót is! 

Elérhetőségek:
Thalassa Ház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Rehabilitáció Intézet
Cím: 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23.
Telefon: 226-8433  Fax: 226-4452
http://www.thalassahaz.hu/thalassa
info@thalassahaz.hu


SOTE

SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pszichoterápiás Osztály

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika ezen részlegén különféle pszichés problémákkal küszködő személyek terápiáját vállalják, döntően pszichoterápiás eszközökkel. Főként szorongásos zavarokban (pl. pánikzavar, szociális fóbia, poszttraumás stressz zavar), depresszióban, egyes személyiségzavarokban (pl. borderline vagy elkerülő személyiségzavar), önsértő magatartással küzdő, és étkezési zavarokban szenvedő pácienseket kezelnek.

A gyógyítás fő eszköze a csoportpszichoterápia, melyet kiscsoportos formában, négyhetes turnusokban végeznek. A négy hét során a résztvevők órarendet kapnak, amelyben különféle csoportfoglalkozások szerepelnek.

Tudnivalók a jelentkezésről
Az osztályos felvételt egy előzetes beszélgetés, az úgynevezett első interjú előzi meg. Ennek során a páciens elmondja panaszait, illetve, hogy miért szeretne a terápiára jelentkezni, az interjút végző orvos vagy pszichológus pedig felméri állapotát, motivációját, a terápiára való alkalmasságát, illetve tájékoztatja osztályunk működéséről. Első interjúra időpontot kérni az alábbi telefonszámokon lehet: 06-1-210- 0330/ 51277, illetve 06-1-314- 26- 41.A felvételkor háziorvosi vagy pszichiátriai szakrendelő beutalója minden esetben szükséges, mivel a társadalombiztosító a bentfekvést csak érvényes beutaló esetén támogatja.

Kognitív sématerápia
Célja: a kötődés, intimitás, önállósság, önérvényesítés, felszabadultság és ellazulás iránti szükségleteink felismerése, elismerése és érvényesítése előtt álló belső és külső akadályok felismerése, múltbéli és jelenlegi eredetének feltárása, és a belső akadályok elhárítása.

Relaxáció
Pszichoterápiás osztályunkon relaxációs és imaginációs technikák gyakorlására és elsajátítására is sor kerül. Jelenleg hetente két alkalommal vesznek részt a páciensek relaxációs és imaginációs alkalmakon. Ezen foglalkozások fő célja, hogy szorongáscsökkentő technikákat sajátítsanak el, valamint tudatos jelenlét készségeik fokozódjanak. 

Művészet-terápia
A művészet terápiás hatását az a kézenfekvő felismerés jelenti, hogy minden alkotás, amit az ember létrehoz, valami "bennünk levő?kifejeződése.

Érzelmi kommunikációs tréning
Célja: a társas megértést elősegítő, a másik számára könnyen megérthető közlések készségszintű elsajátítása. Három területre helyezik a hangsúlyt: az első, vágyaink, szükségleteink megfelelő formában történő kifejezése; a második, a jó bánásmód miatt felébredt hála, öröm és szeretet kifejezése; harmadik, a nem megfelelő bánásmód miatt kialakult rossz érzéseink közlése, és annak kifejezése, hogy mire lenne inkább szükségünk.


SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Nappali Kórház

A SOTE Nappali Kórháza jelenleg 25 aktív és 12 krónikus férőhellyel rendelkezik. A Kórház klasszikus szocioterápiás ellátás mellett irodalomcsoport, zeneterápiás foglalkoztatás, kognitív tréning, torna, kis- és nagycsoport, és számítástechnikai csoport várja a pácienseket. A foglalkozásokon való részvétel OEP ?nanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe. A felvételhez háziorvosi vagy pszichiátriai beutaló szükséges!

Elérhetőségek:
Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Nappali Kórház osztály
http://semmelweis.hu/pszichiatria/bemutatkozas/
Cím: 1083 Budapest, Balassa u 6. Telefon: 06 1/201-0330/51219 mellék
 farkas.kinga@med.semmelweis-univ.hu


SOTE Magatartástudományi Intézet,  Pszichoszomatikus Szakrendelő

A Pszichoszomatikus Szakrendelő olyan evés- és testképzavaros (anorexia, bulimia) betegek kezelését tudja vállalni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre, vagyis testsúlyuk nem csökken egy kritikus érték alá, és nem áll fenn esetükben az önsértő magatartás kockázata.
Munkanapokon 9-15 óra között az (1) 210-29-30 /51750 telefonszámon lehet időpontot kérni diagnosztikai beszélgetésre és állapotfelmérésre.

A szakrendelő a test és a lélek egységének szemléletében a páciensek szükségleteinek megfelelően támogató segítségnyújtást (kiképzett, de nem orvos/nem pszichológus segítő által nyújtott, pszichoterapeuta szakmai felügyeletével zajló segítő beszélgetés, ami nem minősül kezelésnek), pszichoterápiás és esetenként gyógyszeres kezelést egyaránt végez. Alapvetően rövid terápiákat folytatunk (maximálisan 15 ülés), egyéni vagy csoportos formában. A terápiás ülések gyakorisága általában heti 1-2 alkalom, munkaidőben (8-17h között)!
A fenti, az OEP által finanszírozott szolgáltatások egészségbiztosítással rendelkezők részére ingyenesek, illetve a mindenkori vizitdíj befizetésével vehetők igénybe.

Elérhetőségek:
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Pszichoszomatikus Szakrendelő
1083 Budapest, Tömő u 25-29. III. emelet
Telefon: (06-1) 210-2930/5
http://magtud.semmelweis.hu/


SOTE Klinikai Pszichológia Tanszék

A Klinikai Pszichológia Tanszéken elsősorban poszttraumás állapotokban, súlyos depresszióban és/vagy szociális szorongástól, önértékelési zavaroktól szenvedő személyek pszichoterápiáját vállalják. Az országban egyedülálló módon, a bizonyítékon alapuló gyógyítás szellemében alkalmaznak kognitív viselkedésterápiás, szupportív, relaxációs és mindfulness alapú, valamint metakognitív terápiákat. Szakambulanciájukon vállalnak angol és francia nyelven is pszichoterápiát.

- traumatizáció és poszttraumás állapotok
- szorongásos zavarok közül elsősorban: szociális fóbia, pánikzavar, hypochondriasis
- depresszió
- serdülő rendelés
- evészavarok (bulimia, obesitas),
- pszichoszomatikus betegségek (magas vérnyomás, funkcionális meddőség)
- elhízás kezelése (egyéni, csoportos)
- egyéb szorongásos zavarok: pl specifikus fóbia, agorafóbia

A Szakambulanciára való jelentkezéshez szakorvosi beutaló szükséges és kizárólag telefonos egyeztetésen keresztül lehet bejelentkezni!

Elérhetőségek:
1083 Budapest, VIII. Tömő u. 25-29. III. emelet
Telefon: (06-1) 459-1493
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/betegellatas-es-szakmai-profilok/

Támogasd az oldalt: https://www.patreon.com/bipolarisvilagTetszik a hír? Osszd meg ismerőseiddel!


Tetszik az oldal?
Feltöltő: Kriszta72
Feltölés időpontja: 2017.02.06. 11 óra 52 perc
Forrás: egyéb forrás - lásd alt tag - see alt tag
Kép forrás:

1. kép: egyéb forrás - lásd alt tag - see alt tag

2. kép: egyéb forrás - lásd alt tag - see alt tag

3. kép: egyéb forrás - lásd alt tag - see alt tag

4. kép: egyéb forrás - lásd alt tag - see alt tag

Partner linkek:

Több, mint HACCP: tobbminthaccp.hu

Ne kertelj, kertész vállalkozás:nekertelj.hu